Menu

Цане Георгиeвски – боксерски судија

Цане Георгиeвски – боксерски судија

Цане Георгиевски е еден од нашите највозрасни судии, роден е во Битола, на 05.11.1952 година. Георгиевски е со сертификат на  АИБА.