Menu

Петре Неделковски – боксерски судија

Петре Неделковски – боксерски судија

Петре Неделковски е боксерски судија  со сертификат на АИБА роден е во Скопје на 16.02.1956 година.